home
 

o firmě

služby reference kontakty  
 
 
   
  FIRMA SE PROFILUJE V TĚCHTO OBORECH
 

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

 

výstavba malých vodních nádrží a rybníků
  revitalizace malých vodních nádrží a rybníků
  revitalizace říčních a bystřinných toků
  sanace povodňových škod, protipovodňová opatření
  meliorace

nahoru


INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
  vodovodní sítě včetně vodojemů
  kanalizační sítě včetně ČOV

nahoru


PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
  komplexní zajištění vodohospodářských staveb od projektu až do stavebního povolení, popř. ohlášení stavby
  odborná pomoc při zajišťování všech podkladů nutných pro žádosti a dotační tituly

nahoru


ZEMNÍ PRÁCE TĚŽKOU MECHANIZACÍ

nahoru


KOMUNIKACE
  výstavba živičných vozovek
  výstavba chodníků
  výstavba cest
  výstavba souvisejících objektů (mostky, propustky, ... )

nahoru


VÝSTAVBA VEŘEJNÝCH PROSTOR
  sportoviště, hřiště
  parkové úpravy
  zpevněné plochy

nahoru


DEMOLICE

nahoru


DOPRAVA

nahoru


 
 
 

SLUŽBY      

   
VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
ZEMNÍ PRÁCE TĚŽKOU
MECHANIZACÍ
KOMUNIKACE
VÝSTAVBA VEŘEJNÝCH
PROSTOR
DEMOLICE
DOPRAVA
   
 
 

webdesign Martin Lukeš