home
 

o firmě

služby reference kontakty  
 
 
   
  REFERENČNÍ STAVBY
 
 

Josef JŮN – DŘEVO TRANS

 

Firma Josef Jůn – DŘEVO TRANS za dobu své několikaleté existence provedla a provádí stavby pro více jak 50 obcí především z oblasti jižních a západních Čech, v intravilánu se jednalo o provedení komplexních vodovodů a kanalizací, provádění zemních prací, úprav a oprav povrchů a ostatních souvisejících prací, v intravilánu i extravilánu pak o revitalizace toků, stávajících vodních nádrží a rybníků a o výstavbu nových vodních nádrží. V posledních letech pak významnou část činnosti firmy tvořilo odstraňování povodňových škod a budování protipovodňových opatření.

Z hlediska zajištění materiálu firma spolupracuje s výrobci a přímými prodejci, u všech výrobců požadujeme nutnou certifikaci jakosti. Odborné vedení staveb je zabezpečeno autorizovanou osobou v oboru technologického řízení staveb, vodohospodářské stavby.

nahoru


MALÉ VODNÍ NÁDRŽE
  DRAŽÍČ - NA BOROVANSKÉM POTOCE, investor: obec Dražíč
  odbahnění a oprava
 
 

 

nahoru


  UZENIČKY, investor: obec Uzeničky
  odbahněnní
 
 
svěcení
 

nahoru


  CEHNICE, investor: obec Cehnice
  odbahnění a rekonstrukce
 
 

 

nahoru


  MRAČNOV, investor: obec Kadov
  obnova a rekonstrukce
 
 

 

nahoru


  JICKOVICE, investor: obec Jickovice
  odbahnění
 
 

 

nahoru


  KÁCOV - OBEC OBORA, investor: Bedřich Swarzenberg
  odbahnění a oprava
 

nahoru


  SVOBODKA, investor: obec Myštice
  odbahnění a oprava
 

nahoru


  Další referenční stavby malých vodních nádrží a jejich rekonstrukcí:
 
Obnova rybníka Velký Bálkova Lhota p. Vaňek

Odbahění rybníka Zbůch Zbůch Rybářství Zbůch

Rybník Soběšice Soběšice obec Soběšice

Odbahnění požární nádrže Dražíč obec Dražíč

Odbahnění dvou rybníků Čimelice obec Čimelice

Odbahnění a oprava hráze rybníků Hlasivo Hlasivo obec Hlasivo

Odbahnění rybníka Vranovského Tábor soukromá osoba, p. Vaněk

Odbahnění rybníka v obci Měkynec Měkynec obec Měkynec

Odbahnění rybníka Pelich Volyně Rybářství Volyně

Odbahnění a oprava hrází na koupališti Soběšice obec Soběšice

Odbahnění a oprava hráze rybníka Dvůr Suchá p. Jírovec

Odbahění a oprava rybníka Stříbrný Milevsko p. Dolejš

Oprava a vyčištění rybníků Záhorčí a Močidlo Štěkeň obec Štěkeň

Výstavba rybníka Dolní Hrachovice Dolní Hrachovice obec Dolní Hrachovice

nahoru


MALÉ VODNÍ TOKY
  STRAKONICE - MLÝNSKÝ NÁHON, investor: obec Strakonice
  odbahnění potoka, vegetační úpravy
 
 

 

nahoru


  Další referenční stavby úprav malých vodních toků:
 
Zprůtočnění mlýnského náhonu Štěkeň Obec Štěkeň

  Firma Josef Jůn – DŘEVO TRANS úzce spolupracuje se Zemědělskou vodohospodářskou správou při údržbě hydromelioračních zařízení a vodotečí, které jsou v její správě.

nahoru


VODOVODY A KANALIZACE
  MYSLKOVICE, investor: obec Myslkovice
 

nahoru


  Další referenční stavby vodovodů a kanalizací:
 
Vodovod Vítkov Štěkeň obec Štěkeň

Vodovod Chlumčany – Hradčany Chlumčany obec Chlumčany

Kanalizace Bezdědovice Bezdědovice obec Bezdědovice

Kanalizace Dražíč Dražíč obec Dražíč

nahoru


OSTATNÍ VYBRANÉ REFERENCE

 

Penny - Market Vodňany subdodávka

Penny - Market a Obchodní centrum Klatovy subdodávka

Penny - Market Týn nad Vltavou subdodávka

Penny - Market Milevsko subdodávka

Penny - Market Vlašim subdodávka

Obchodní středisko Ústí nad Labem subdodávka

Výstavba haly České Budějovice EGE České Budějovice

Most v Myšticích Myštice obec Myštice

Dětské a fotbalové hřiště Frymburk obec Frymburk

Hřiště Miloňovice Miloňovice obec Miloňovice

nahoru


PODĚKOVÁNÍ INVESTORŮ
 

nahoru


 
 
 

REFERENCE      

   
DŘEVO TRANS
MALÉ VODNÍ NÁDRŽE
MALÉ VODNÍ TOKY
VODOVODY A KANALIZACE
OSTATNÍ
PODĚKOVÁNÍ INVESTORŮ
   
   
   
 
 

webdesign Martin Lukeš