home
 

o firmě

služby reference kontakty  
 
 
   
  Josef JŮN - DŘEVO TRANS
 

PŘEDSTAVENÍ FIRMY
      Firma Josef Jůn – DŘEVO TRANS byla založena v roce 1994. V počátcích se zabývala především nákladní dopravou, postupně rozšířila svoji působnost do oblasti lesního hospodářství, kde zajišťuje těžbu a přibližování dřeva.
   
      Důležitým mezníkem v podnikání byl pro firmu Josef Jůn – DŘEVO TRANS rok 1999, kdy došlo ke změně profilové činnosti a firma Josef Jůn – DŘEVO TRANS se změnila na stavební firmu s uplatněním především v oblasti vodohospodářských staveb a inženýrských sítí. Zejména se jedná o revitalizace stávajících vodních nádrží a rybníků, výstavbu nových vodních nádrží a rybníků, revitalizace toků. Mnoho zkušeností můžeme nabídnou i v oblasti inženýrských sítí, přesněji při budování vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod apod. Mimo tyto hlavní činnosti firma provádí zemní práce, demolice, výstavbu a opravy komunikací, chodníků a cest včetně souvisejících objektů (mostky, propustky), úpravy a tvorbu veřejných prostor a zpevněných ploch (hřiště, parky).
   
      Zakázky firma Josef Jůn – DŘEVO TRANS provádí na území celé České republiky, v největší míře se jedná o regiony západní, střední a jižní Čechy.
Spokojenost zákazníků je významnou prioritou naší firmy, snažíme se vycházet maximálně vstříc všem Vašim požadavkům, nabídnout Vám dlouhodobou kvalitní spolupráci při řešení všech vzniklých problémů, ať už technického nebo administrativního charakteru, získat si Vaši důvěru a předat Vám kvalitní stavbu bez vad a nedodělků s požadovanou záruční lhůtou. Jsme si vědomi, že zejména oblast kvality je jedním ze základních kritérií při výběru dodavatele, z tohoto hlediska se naše firma může prokázat certifikátem jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2000 a ČSN EN ISO 14001 : 1996.
   
      Firma Josef Jůn – DŘEVO TRANS poskytuje investorům kompletní servis při realizaci stavebních záměrů, zajišťuje vypracování projektové dokumentace autorizovaným projektantem v oboru vodohospodářských staveb, zajistíme Vám dovedení projektu až ke stavebnímu povolení.
Cílem naší firmy je spokojený zákazník, kterému bude stavba dlouho kvalitně sloužit.

nahoru


TECHNICKÉ VYBAVENÍ
 
Pásové bagry: KOMATSU (speciál, dosah 22,5 m )
  KOMATSU (speciál, dosah 15,5 m )
  KOMATSU
   
Traktorové bagry: CAT 428C (2 ks )
  CASE 580 SLE
  KOMATSU WB97s
   
Stavební nakladače: BOBCAT (2 ks )
  MENZI MUC
   
Buldozery: T 130 - T 170 (6 ks, i širokopásé )
   
Nákladní auta: TATRA 815 S3 (i soupravy )
  TATRA 815 MIX (domíchávač bet. směsí )
  TATRA 148 AD160 autojeřáb
  TATRA 148 AD07 autojeřáb
  TATRA 815 trailer (přeprava těžké techniky )
   
Vibrační válce: JEŽKOVÝ VÁLEC (8t, za buldozer )
  HLADKÝ VÁLEC (8 t )
  VIBRAČNÍ PĚCH. DESKA
  WACKER (ježkový váleček, dálkové ovládání )

nahoru


GARANCE
      Firma Josef Jůn – DŘEVO TRANS poskytuje garanci na stavební dílo po dobu minimálně 60ti měsíců. Firma má uzavřeno stavebně-montážní pojištění na veškeré stavební práce a dodávky u Generali pojišťovny a. s., č. pojistky 1030010073 ze dne 31.5. 2001.

nahoru


ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA
 
      Firma Josef Jůn – DŘEVO TRANS splnila požadavky na systém environmentálního managementu a na jejich základě získala certifikát normy ISO 14001 : 1996. Tento certifikát platí pro oblast výstavby pozemních a inženýrských staveb a pro silniční motorovou nákladní dopravu a firmě Josef Jůn – DŘEVO TRANS byly uděleny 4.4. 2005.
Na základě tohoto certifikačního osvědčení se firma Josef Jůn – DŘEVO TRANS zavazuje k tomuto:
 
veškerou svou činnost v oblasti výstavby, autodopravy apod. bude provádět s ohledem na životní prostředí a bude se snažit neustále minimalizovat environmentální dopady své činnosti
zavazuje se k dodržování všech legislativních norem vztahujících se k ochraně životního prostředí
mezi svými zaměstnanci bude neustále prohlubovat znalosti environmentálních zásad a vyžadovat jejich dodržování
od všech subdodavatelů a spolupracujících firem bude požadovat dodržování všech zásad správné environmentální politiky
zásady ochrany životního prostředí bude respektovat i při všech jednáních s veřejností

Zároveň je firma Josef Jůn – DŘEVO TRANS držitelem certifikátu jakosti ISO 9001 : 2000, tento certifikát platí pro oblast výstavby pozemních a inženýrských staveb a pro silniční nákladní dopravu.
 
 
 

O SPOLEČNOSTI      

   
PŘEDSTAVENÍ FIRMY
TECHNICKÉ VYBAVENÍ
GARANCE
ENVIRONMENTÁLNÍ
POLITIKA
   
 
 

webdesign Martin Lukeš